Tražite posao - probajte u Gorici

Voditelj odjela prodaje i marketinga

Utorak, 21.01.2014.
Pregledano 5058 puta
  Download
 • tekst natjeĆØaja
 • Voditelj odjela prodaje i marketinga
  NatjeĆØaj HNKG-01/2014

  VODITELJ ODJELA PRODAJE I MARKETINGA - RADNI ODNOS
  Odgovornosti
  • Upravljanje promotivnim aktivnostima, voĆ°enje kampanja i provedba aktivnosti na osiguranju prihoda Kluba kroz osiguranje sponzorskih Ugovora
  • izgraĆ°ivanje uspješnih odnosa sa klijentima i pronalaženje novih klijenata
  • Implementacija marketinške strategije i godišnjih programa rada Kluba
  • Priprema i realizacija marketinških planova kako bi se ostvarili marketinški ciljevi iz Programa rada
  • Planiranje marketinških aktivnosti
  • Realizacija budžeta i praƦenje marketinških troškova
  • Koordiniranje i produciranje svih potrebnih materijala u obavljanju komunikacijskih i promotivnih aktivnosti
  • Izrada promotivnih materijala poput brošura, kataloga,  prijedlog dizajna oglasa za tiskane medije, televiziju, radio i elektroniĆØke forme komunikacije putem Interneta
  • Izrada izvještaja za javnost i tisak
  • Oblikovanje i provedba primarnih istraživanja tržišta kao i procjene efikasnosti i promotivnih kampanja
  • Upravljanje i praƦenje provedbe Internet promidžbe, optimizacije Internet kampanja
  • PraƦenje, analiziranje i procjena trendova, za poboljšanje utjecaja na tržištu i brendiranja Kluba
  • Predlaganje promjena i mjera za poboljšanje rada
  • Pripremanje svih potrebnih izvještaja, analiza i drugih dokumenata s radnog podruĆØja odjela marketinga i prodaje

  Uvjeti

  • VSS/VŠS/SSS,  odnosno završen preddiplomski ili diplomski sveuĆØilišni studij ili struĆØni studij društvenog ili humanistiĆØkog smjera
  • najmanje 3 godine radnog iskustva za VSS/VŠS odnosno 5 godina radnog iskustva za SSS
  • aktivno znanje dva svjetska jezika (od kojih obavezno engleski u govoru i pismu)
  • poznavanje rada na osobnom raĆØunalu
  • organizatorske i sposobnosti rukovoĆ°enja
  • samostalnost u radu, inicijativa i kreativnost
  • orijentiranost na poslovne rezultate
  • uĆØinkovita komunikacija i voĆ°enje pregovora


  Prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju svih natjeĆØajnih uvjeta, eventualnim preporukama ranijih poslodavaca uvjeta dostaviti (ili predati na poštu) najkasnije zakljuĆØno sa 15. 02.2014. godine, na adresu: HNK Gorica, HBZ 80, 10410 Velika Gorica

  Ponude se mogu poslati i putem elektronske pošte na e-mail adresu: posao@hnk-gorica.hr

  Na istu e-mail adresu mogu se slati i eventualni upiti u vezi natjeĆØaja.

   

  Dokumentacija se dostavlja u preslikama, s tim da Ʀe kandidati koji ispunjavaju uvjete natjeĆØaja morati pri dolasku na razgovor donijeti i predoĆØiti izvornike, a izabrani kandidat uruĆØiti ih poslodavcu u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti o izboru.  

  Nepotpune i nepravodobne ponude neƦe se razmatrati.

  Razgovor s kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit Ʀe se u roku od 30 dana od isteka natjeĆØajnog roka, a o ishodu natjeĆØaja kandidati Ʀe biti izvješteni u daljnjem roku od 15 dana.

  Sve obavijesti u svezi s natjeĆØajem kao i eventualna pojašnjenja uvjeta natjecanja, kandidatima Ʀe se priopƦavati iskljuĆØivo putem web stranica Kluba.